• Zorg

 • ZorgXtra


 

 

Je combineert 2 cursussen in ons volwassenenonderwijs:

 1. je leert voldoende Nederlands om professioneel te functioneren EN
 2. je leert mensen verzorgen en hulp bieden bij de dagelijkse activiteiten.

Deze opleiding is uniek: je krijgt taalassistentie bij de zorgvakken!

Dit is de ZorgXtra.

Je gebruikt je Nederlands in een taalstage EN je oefent als zorgkundige in een zorgstage.

Je leert zorgen met je handen, je hoofd en je hart. Je ontwikkelt op die manier je vaardigheden, kennis en attitude.

MODELTRAJECT

Deze voltijdse opleiding is modulair en duurt 2 jaar:

 • jaar 1 is een combinatie van Nederlands, zorgvakken, taalassistentie en een blokstage

Je volgt alle dagen les, telkens van 08.30 u. tot 16.50 u.. Je bent verplicht aanwezig tijdens de contactmomenten.  Je loopt stage tijdens vakanties.

 • jaar 2 is een combinatie van zorgvakken, taalassistentie en stages.

In het eerste en het derde blok volg je alle dagen les, telkens van 08.20 u. tot 16.50 u. Je bent verplicht aanwezig tijdens de contactmomenten. In het tweede en vierde blok loop je stage.

Indien je kan aantonen dat je reeds een aantal competenties verworven hebt (op basis van vorige opleidingen, werkervaringen) kan je een aanvraag indienen voor een aangepast leertraject. 

NIVEAU

Bij de start heb je niveau 1.2 Nederlands.

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Je behaalt een certificaat voor elke module Nederlands (van 2.1 tot en met 2.4). Deze certificaten volgen het Europees Referentiekader.

Je behaalt ook een certificaat/diploma als zorgkundige.

TEWERKSTELLING

Je kan met dit certificaat/diploma werken in verschillende contexten: bij de zorgvrager thuis, in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra.

 

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Om te kunnen starten met de opleiding ZorgXtra moet je 18 jaar of ouder zijn én deelnemen aan een infosessie en een instapgesprek. Tijdens de infosessie starten we telkens in groep met algemene informatie. Nadien volgt een individueel gesprek met elke kandidaat-cursist (= de intake). De precieze data van onze infosessie vind je in de rubriek "infosessie". Je kan de opleiding enkel starten in september. De plaatsen zijn beperkt, meld je dus tijdig aan voor de infosessie!

 

 • Praktische info

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Duur: 2 jaar, 5 lesdagen per week en stage, ook in de vakantie - start in september 2019

LESPLAATS

Je volgt les op campus Merode.

RECHT OP

 • Educatief verlof: neen
 • Opleidingscheques: neen         

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Je kan je niet online inschrijven voor deze opleiding. Inschrijven is pas mogelijk na een positief advies na het intakegesprek. De precieze data van onze infosessie vind je in de rubriek "infosessie".  Je meldt je aan door jouw contactgegevens en de datum van jouw keuze door te sturen via een mailtje naar [email protected].  Je ontvangt een bevestiging van jouw inschrijving voor de infosessie via mail.

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd, met een maximum van € 300 per semester voor de zorg-modules.  Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek "Vragen": vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog € 10 cursusgeld per gevolgde zorg-module en € 5 voor het gebruik van het elektronisch leerplatform per schooljaar.

Kom je in aanmerking voor een VDAB-contract of heb je een inburgeringscontract, dan kost de opleiding veel minder.

Ben je werkzoekend ? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden, genieten van een VDAB-opleidingscontract. Dit geeft je een aantal financiële voordelen:

 • De opleiding is gratis: je betaalt geen inschrijvingsgeld of cursusgeld.
 • Je behoudt tijdens de opleiding je stempelgeld (afhankelijk van je situatie).
 • Je vervoer van en naar het opleidingscentrum en de stageplaatsen wordt terugbetaald.
 • De opvang voor je kinderen (tot 12 jaar) in een erkende instelling wordt terugbetaald, als je de gemaakte kosten kan bewijzen met een factuur.
 • Je bent verzekerd voor 'arbeidsongevallen'.

Om de opleiding te starten in september moet je je ten laatste 30 juni aanmelden bij VDAB.

Interesse in een VDAB-opleidingscontract ?

Stel je kandidaat en neem meteen contact op met:

Servicepunt Zorg en Onderwijs Mechelen

[email protected]

Tel. 015 28 15 20

PROGRAMMATIE

Het uurrooster kan steeds opgevraagd worden via [email protected]