• Zorg

  • Zorgkundige


 

 

Je leert hier hoe je een zorgvrager die tijdelijk of permanent hulp nodig heeft, kan bijstaan in zijn dagelijkse verzorging en activiteiten. Je leert niet alleen zorgende vaardigheden, maar je leert ook ondersteuning bieden op sociaal en psychisch vlak. Je leert een aangename woon- en leefomgeving te creëren. Je samenwerkingsvaardigheden worden eveneens ontwikkeld. Om met een juiste houding naar zorgvragers te kijken en hen te begeleiden, leer je kritisch stil te staan bij jezelf.

De opleiding is modulair opgebouwd. Je kan kiezen voor een deeltijds of voor een voltijds traject.

MODELTRAJECT

Het deeltijdse traject loopt over 5 semesters. Je volgt 1 dag per week les. Daarnaast loop je 1 tot 2 dagen stage per week. Afhankelijk van de start volg je les op maandag (start in september) of op dinsdag (start in februari), telkens van 08.20 u. tot 16.50 u. Je bent verplicht aanwezig tijdens de contactmomenten.

Indien je kan aantonen dat je reeds een aantal competenties verworven hebt (op basis van vorige opleidingen, werkervaringen) kan je een aanvraag indienen voor een aangepast leertraject. 

Na overleg met de trajectbegeleider is het ook mogelijk om de opleiding stapsgewijs af te werken in je eigen tempo.

NIVEAU

Geen voorkennis vereist.

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Je behaalt een certificaat Zorgkundige.

Heb je al een diploma secundair onderwijs of een certificaat Aanvullende Algemene Vorming, dan behaal je het diploma Zorgkundige.

Zowel het certificaat als het diploma situeren zich op het niveau van het secundair volwassenonderwijs en zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

TEWERKSTELLING

Met dit certificaat of diploma Zorgkundige kan je je laten registreren bij het Agentschap voor Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid. Nadien ontvang je een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Je kan met dit certificaat/diploma aan de slag in de thuis- en residentiële zorg.

DIPLOMA SECUNDAIR?

 

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Om te kunnen starten met de opleiding Zorgkundige moet je 18 jaar of ouder zijn én deelnemen aan een infosessie en een instapgesprek. Op de infosessie starten we altijd in groep met algemene informatie. Nadien volgt een individueel gesprek met elke kandidaat-cursist (intake). De precieze data van onze infosessie vind je in de rubriek "infosessie". Je kan de opleiding starten in september of in februari. De plaatsen zijn beperkt, meld je dus tijdig aan voor de infosessie!

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

LESPLAATS

Je volgt les op campus Merode.

RECHT OP

  • Educatief verlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Je kan je niet online inschrijven voor deze opleiding. Inschrijven is pas mogelijk na een positief advies na het intakegesprek. De precieze data van onze infosessie vind je in de rubriek "infosessie". Je meldt je aan door jouw contactgegevens en de datum van jouw keuze door te sturen via een mailtje naar [email protected]. Je ontvangt een bevestiging van jouw inschrijving voor de infosessie via mail.

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd, met een maximum van € 300 per semester. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek "Vragen": vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog € 10 cursusgeld per gevolgde module en € 5 voor het gebruik van het elektronisch leerplatform per schooljaar.

Ben je werkzoekend ? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden, genieten van een VDAB-opleidingscontract. Dit geeft je een aantal financiële voordelen:

  • De opleiding is gratis: je betaalt geen inschrijvingsgeld of cursusgeld.
  • Je behoudt tijdens de opleiding je stempelgeld (afhankelijk van je situatie).
  • Je vervoer van en naar het opleidingscentrum en de stageplaatsen wordt terugbetaald.
  • De opvang voor je kinderen (tot 12 jaar) in een erkende instelling wordt terugbetaald, als je de gemaakte kosten kan bewijzen met een factuur.
  • Je bent verzekerd voor 'arbeidsongevallen'.

Om de opleiding te starten in september moet je je ten laatste 30 juni aanmelden bij VDAB.
Om de opleiding te starten in januari of februari moet je je ten laatste 30 november aanmelden bij VDAB. 

Interesse in een VDAB-opleidingscontract ?
Stel je kandidaat en neem meteen contact op met:

Servicepunt Zorg en Onderwijs Mechelen

[email protected]

Tel. 015 28 15 20

PROGRAMMATIE

Het uurrooster kan steeds opgevraagd worden via [email protected]