• Europese talen

  • Spaans


 

 

Je leert jezelf in tal van levensechte situaties uitdrukken. 

Spreken, luisteren, schrijven en lezen, maar ook de nodige grammatica en woordenschat leer je al doende, gewoon in de les, via het leerplatform of bijkomende oefeningen. Examens hebben we niet. In plaats daarvan volgen we je vorderingen heel regelmatig op d.m.v. concrete en zo authentiek mogelijke opdrachten.

NIVEAU

In het eerste jaar (RG 1.1) starten we van nul. Voorkennis is niet vereist. 
Naarmate je opklimt doorheen onze verschillende modules, wordt je taalgebruik vlotter, gevarieerder en alsmaar meer correct.

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Na iedere module ontvang je een deelcertificaat. Een certificaat krijg je op het einde van een richtgraad. Beide documenten zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap en beantwoorden bovendien aan de richtlijnen van het Europese Referentiekader (ERK). Dat systeem maakt het mogelijk om de taalcompetenties van studenten over de grenzen heen te beschrijven en te vergelijken.

TEWERKSTELLING

Elke extra taal die je spreekt, opent een raam op de wereld. Ze geeft je de mogelijkheid om te reizen en nieuwe culturen te ontdekken, maar biedt jou ook een grote troef om je carrière een boost te geven.

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

In theorie bevat iedere taalopleiding zeven tot acht modules die over vier richtgraden verdeeld zijn. Je hoeft dat hele traject niet volledig te doorlopen. Je stapt in en uit op het niveau dat jou het beste past. Wij bieden ook enkel die modules aan, die binnen onze mogelijkheden en jullie interesses liggen.

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Om in te stappen in het volwassenenonderwijs moet je de tweede graad van het secundair hebben afgerond en minimum 16 jaar zijn.
Wil je aansluiten bij een hogere module dan de eerste, dan bewijs je je voorkennis met een certificaat dat je in een ander CVO behaalde, of je legt een niveautest af. In dat geval maak je best een afspraak per e-mail, of je komt naar één van onze infosessies.

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Gedurende een volledig schooljaar volg je één lesmoment per week.

LESPLAATS

Op campus Jef Denyn en campus De Nayer kan je avondtrajecten volgen. 
Op campus Merode is er een namiddagaanbod.
Op zaterdagvoormiddag wordt  op campus Merode ook de beginnersmodule Spaans voor op reis  aangeboden.

RECHT OP

  • Vlaams Opleidingsverlof? - Nee       

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Ken je je niveau of start je in het eerste jaar, dan kan je online inschrijven vanaf 1 juli.
Wens je meer informatie, heb je specifieke vragen, wil je een instaptoets afleggen, ...? Mail gerust of kom naar één van onze infosessies.

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd.
Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling genieten. (Zie in de rubriek Vragen: vrijstelling van inschrijvingsgeld).
Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog je cursusmateriaal, plus € 5 voor het gebruik van het elektronisch leerplatform.

Je hoeft verder gaan handboek aan te kopen. Alle leerkrachten Spaans werken met een eigen cursus.

PROGRAMMATIE

voor Campus Jef Denyn (J), Campus Merode (M) en Campus De Nayer (N)


Elektronisch inschrijven?
Druk op "Schrijf in".  Druk op de link "Mijn inschrijvingen" die bovenaan in de groene balk verschijnt. Vul het formulier in. 
De 5 euro voor het leerplatform wordt automatisch mee verrekend.

Spaans RG 1.1 (DiNm Eerste jaar)

Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
20,00 €
Lesplaats: 
Campus Merode
Lesmoment: 
Dinsdag - Namiddag
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
13/06/2020

Spaans RG 1.1 (WoAv Eerste jaar)

Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
20,00 €
Lesplaats: 
Campus Denayer
Lesmoment: 
Woensdag - Avond
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
13/06/2020

Spaans RG 1.1 (MaAv Eerste jaar)

Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
20,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Maandag - Avond
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
13/06/2020

Spaans RG 1.2 (DiAv Tweede jaar)

Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
20,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Dinsdag - Avond
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
13/06/2020

Spaans RG 1.2 Tweede jaar (MaAv)

Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
20,00 €
Lesplaats: 
Campus Denayer
Lesmoment: 
Maandag - Avond
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
13/06/2020

Spaans RG 2.1 Derde jaar (WoAv)

Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
20,00 €
Lesplaats: 
Campus Denayer
Lesmoment: 
Woensdag - Avond
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
13/06/2020

Spaans RG 2.1 (DoNm Derde jaar)

Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
20,00 €
Lesplaats: 
Campus Merode
Lesmoment: 
Donderdag - Namiddag
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
13/06/2020

Spaans RG 2.1 (DoAv Derde jaar)

Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
20,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Donderdag - Avond
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
13/06/2020

Spaans RG 2.3 (WoAv Vijfde jaar)

Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
20,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Woensdag - Avond
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
13/06/2020

Spaans RG 2.4 (DoAv Zesde jaar)

Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
20,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Donderdag - Avond
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
13/06/2020

Spaans RG 2.4 (MaNm Zesde jaar)

Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
20,00 €
Lesplaats: 
Campus Merode
Lesmoment: 
Maandag - Namiddag
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
13/06/2020

Spaans RG 3.2 (MaAv Beter schrijven)

Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
10,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Maandag - Avond
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
13/06/2020

Spaans RG 4.2 (MaNm Beter schrijven)

Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
10,00 €
Lesplaats: 
Campus Merode
Lesmoment: 
Maandag - Namiddag
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
13/06/2020

Spaans voor op reis beginners

Inschrijvingsgeld: 
90,00 €
Kost module: 
10,00 €
Lesplaats: 
Campus Merode
Lesmoment: 
Zaterdag - Voormiddag
Begindatum: 
14/10/2019
Einddatum: 
23/05/2020

Spaans voor op reis opvolgcursus

Inschrijvingsgeld: 
90,00 €
Kost module: 
10,00 €
Lesplaats: 
Campus Merode
Lesmoment: 
Zaterdag - Voormiddag
Begindatum: 
14/06/2019
Einddatum: 
23/05/2020