• Nederlands - Specifiek aanbod

  • Nederlands voor anderstalige jongeren


 

 

Je leert vooral beter omgaan met het Nederlands dat in je schoolomgeving en je leerboeken wordt gebruikt. Je krijgt meer inzicht in tekststructuren, zodat je beter kan studeren en ook betere resultaten zal halen.
We pakken de lessen ongedwongen aan, maar blijven je prestaties wel zeer nauwkeurig opvolgen. Daarbij houden we voortdurend contact met de leerlingbegeleider van je secundaire school, zodat ook hij je vorderingen kan natrekken.

NIVEAU

Je bent geen absolute beginner. Je volgde OKAN en zit nu in het reguliere secundaire onderwijs.

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Na de lessenreeks krijg je een attest waarmee je kan bewijzen dat je een officieel erkende NT2 (Nederlands als Tweede taal) module hebt gevolgd.

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

We richten telkens een groep voor beginners en gevorderden in. Je mag ieder jaar opnieuw inschrijven. Een test zal uitwijzen in welke groep je terechtkomt, of je doorstroomt, of de klas herhaalt.
 

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je bent tussen 12 en 18 en zit op een secundaire school. Van thuis uit ben je anderstalig. Je kan al wel wat Nederlands, maar in die taal studeren, blijft toch erg moeilijk.
Laat de leerlingbegeleider van jouw school contact opnemen, dan krijg via hem of haar alle nodige informatie. 

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

De lessen starten begin oktober en lopen tot eind mei. Wanneer er examens zijn in de secundaire scholen (voor de kerst- en paasvakantie) is er bij ons geen les.

LESPLAATS

De lessen gaan door op campus Merode, op woensdagmiddag van 13.00 u. tot 15.00 u.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Online inschrijven is voor deze opleiding niet mogelijk.
Neem contact op met je leerkracht Nederlands of de leerlingbegeleider van je secundaire school. Hij of zij kan jou dan via [email protected] aanmelden en de nodige formaliteiten in orde brengen. 

KOSTPRIJS

Jongeren, tussen 12 en 15 jaar betalen enkel € 10 aan cursusmateriaal. Voor leerlingen die tussen de 16 en de 18 zijn en in Mechelen wonen of er schoollopen, neemt de stad het inschrijvingsgeld op zich. Ook zij betalen enkel € 10 euro aan cursusmateriaal. 
Jongeren boven de 15 van buiten Mechelen betalen naast het cursusmateriaal ook een inschrijfkost van € 36 (€ 0,60 per lestijd), dus € 46 in totaal.

PROGRAMMATIE