• Nederlands

  • Nederlands voor anderstaligen


 

 

Je leert op zeer korte tijd Nederlands via intensieve modules van 5 weken overdag en 11 weken 's avonds
Naast het normale traject zijn er ook aanvullende modules zoals: conversatielessen, uitspraakoefeningen, solliciteren, Nederlands op het werk, enz..

 

NIVEAU

In RG 1.1 starten we van nul. Voorkennis is niet vereist.

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Na iedere module ontvang je een deelcertificaat. Op het einde van een richtgraad krijg een certificaat.  Deze documenten zijn door de overheid erkend. Ze beantwoorden ook aan de richtlijnen van het Europese Referentiekader (ERK). Dat systeem maakt het mogelijk om de taalcompetenties van studenten over de grenzen heen te beschrijven en te vergelijken.

TEWERKSTELLING

Als je Nederlands spreekt, verhoog je hier in Vlaanderen zeker je kansen op de arbeidsmarkt.

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

Nederlands opent de weg naar een beroepsopleiding of verdere studies aan een hogeschool of universiteit. Onze trajectbegeleider bekijkt samen met jou welke mogelijkheden je hebt, binnen CVO TSM of in andere onderwijsinstellingen.

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Alle nieuwe kandidaten, moeten eerst naar het Agentschap Integratie en Inburgering, Brusselpoortstraat  8, 2800 Mechelen.
Het “doorverwijzingsformulier” dat je daar krijgt, heb je nodig om in te schrijven.

Bij inschrijving breng je mee:

  • de doorverwijzing van het Agentschap Integratie en Inburgering
  • je paspoort
  • eventuele attesten van andere CVO’s.

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Dagmodules = 5 a 10 weken
Avondmodules = 11 weken
Gedurende een schooljaar kan je 3 tot 7 modules afwerken.

LESPLAATS

De lessen lopen op campus Merode. We bieden hier zowel dag- als avondmodules aan. 

RECHT OP

  • Educatief verlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Online inschrijven is voor deze opleiding niet mogelijk. Je regelt je inschrijving op één van onze secretariaten. 

KOSTPRIJS

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 0,60 per lestijd. Voor inburgeraars is de inschrijving gratis.
Onder bepaalde voorwaarden geniet je een gedeeltelijke vrijstelling.  (Zie  Vragen: vrijstelling van inschrijvingsgeld).
Je betaalt wel altijd voor je cursusmateriaal en het gebruik van het elektronisch leerplatform. 

TIP

  • Met een inburgeringscontract betaal je enkel cursusmateriaal en geen inschrijvingsgeld.
  • Combineer met meerdere ondersteunende modules om sneller Nederlands te leren.
  • Interesse voor een beroep in de zorgsector? Kijk naar het geïntegreerde ZorgXtra traject (= Nederlands + Zorgkundige)

PROGRAMMATIE