• Zorg

  • Intercultureel medewerker


 

 

Je leert hier hoe je als interculturele medewerker een brug kan bouwen tussen cliënten en hulpverleners, hoe je mee kan werken aan het aanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen en etnische culturele minderheden. Je leert oog te hebben voor drempels en kansen in een organisatie en gaat mee op zoek hoe die drempels voor bepaalde groepen kunnen verlaagd worden en welke kansen binnen de organisatie beter kunnen benut worden. Je leert hoe je de communicatie tussen cliënten en beroepskrachten kan ondersteunen en verbeteren. Om met een juiste houding en inzichten als bruggenbouwer aan de slag te gaan, leer je kritisch stil te staan bij jezelf.

MODELTRAJECT

Deze opleiding duurt 1 jaar en is modulair opgebouwd. Deze opleiding vraagt een voltijds engagement. Je bent verplicht aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten. Een gedeelte van de modules wordt via stages/werkplekleren en afstandsonderwijs georganiseerd. 

Indien je kan aantonen dat je reeds een aantal competenties verworven hebt (op basis van vorige opleidingen, werkervaringen) kan je een aanvraag indienen voor een aangepast leertraject. 

Je kan de opleiding ook deeltijds aanvatten, omdat we modulair werken. In functie van het aantal modules dat je kan opnemen, zal je traject verlengd worden.

Na overleg met de trajectbegeleider is het ook mogelijk om de opleiding stapsgewijs af te werken in je eigen tempo.

NIVEAU

Geen voorkennis vereist.

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Je behaalt een certificaat Interculturele medewerker.

Het certificaat situeert zich op het niveau van het secundair volwassenonderwijs en is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

TEWERKSTELLING

Met het certificaat/diploma Interculturele Medewerker kan je aan de slag in organisaties in de gezondheidszorg en het welzijnswerk, zoals OCMW, ziekenhuizen, Kind en Gezin, Asielcentra, Kringloopcentra, wijkwerking, CAW, ...

DIPLOMA SECUNDAIR?

 

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Om te kunnen starten met de opleiding Interculturele Medewerker moet je 18 jaar of ouder zijn én deelnemen aan een infosessie en een instapgesprek. Op de infosessie starten we telkens in groep met algemene informatie. Nadien volgt een individueel gesprek met elke kandidaat-cursist (intake). De precieze data van onze infosessie vind je in de rubriek "infosessie". Je kan de opleiding starten in februari. De plaatsen zijn beperkt, meld je dus tijdig aan voor de infosessie!

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Duur: 1 jaar

  • Lesdag van maandag tot vrijdag: start in september 2018

LESPLAATS

De lessen gaan door op campus Merode.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Je kan je niet online inschrijven voor deze opleiding. Inschrijven is pas mogelijk na een positief advies na het intakegesprek. De precieze data van onze infosessie vind je in de rubriek "infosessie". Je meldt je aan door jouw contactgegevens en de datum van jouw keuze door te sturen via een mailtje naar [email protected]. Je ontvangt een bevestiging van jouw inschrijving voor de infosessie via mail.

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd, met een maximum van € 300 per semester. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek "Vragen": vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog € 10 cursusgeld per gevolgde module en € 5 voor het gebruik van het elektronisch leerplatform per schooljaar.

PLANNING 2018-2019

Het uurrooster voor het eerste semester kan je hier downloaden.