Infosessie Specifieke Lerarenopleiding

 

 ALGEMEEN

 SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS

 HOGER ONDERWIJS

 

Leraar worden?

De lerarenopleiding maakt voortaan deel uit van de Hogescholen.

Surf naar Thomas More voor meer informatie.