• HBO5

  • Elektriciteit


 

 

INTEGRATIE VAN DE HBO5-OPLEIDING (GRADTUAATSOPLEIDING) ELEKTRICITEIT IN DE THOMAS MORE-HOGESCHOOL   

Vanaf 1 september 2019 wordt de HBO5-opleiding Elektriciteit omgevormd tot een graduaatsopleiding. Deze opleiding wordt dan een onderdeel van de Thomas More-hogeschool. Huidige studenten krijgen de kans om hun bestaande traject af te maken binnen het aanbod van Thomas More.

Nieuwe studenten kunnen vanaf september 2019 terecht in het aanbod nieuwe graduaatsopleidingen dat georganiseerd zal worden op Thomas More Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver.

Meer informatie vind je hier.

Van harte welkom op één van onze infodagen in Thomas More, Campus De Nayer, Sint-Katelijne Waver:

  • 27/04/2019, 10u-14u
  • 22/06/2019, 10u-14u
  • 04/09/2019, 18u-21u

Wij kijken er alvast naar uit om je binnenkort als Thomas More student te verwelkomen!

 

HBO5 ELEKTRICITEIT 

Ben je geïnteresseerd in elektrische machines, elektrische aandrijvingen of installaties of geautomatiseerde systemen? Dan is deze opleiding echt iets voor jou. Je krijgt een degelijke theoretische achtergrond over alle elektrische machines, snelheidsregelingen van motoren en laag- en hoogspanningsverdeling.

Je leert:

  • ​uitrustingen, multitechnologisch industrieel of exploitatiemateriaal onderhouden, herstellen, installeren en toezicht op houden
  • werken volgens de veiligheidsregels en de regelgeving
  • het onderhoud of de installatie uitvoeren volgens de vooropgestelde planning
  • een team coördineren

STRUCTUURSCHEMA

Deze opleiding wordt modulair ingericht en bestaat uit 22 modules.

NIVEAU

Hoger onderwijs, niveau 5.

BIJKOMENDE INFORMATIE

A1 - Toegepaste wiskunde 1

Je leert er de elementaire rekenvaardigheden of je frist ze op voor een goede integratie van de wiskundige berekeningen die in de opleiding aan bod komen.

ECTS fiche

A2 - Toegepaste wiskunde 2

Voortbouwend op 'toegepaste wiskunde 1' versterk je je wiskundige competenties die nodig zijn voor het oplossen van complexere elektrische problemen.

ECTS fiche

A3 - Gelijkstroomtheorie

Je bestudeert de elektrische gelijkstroomkringen, het elektromagnetisme en de elektrostatica aan de hand van oefeningen en praktische toepassingen. Je leert de noodzakelijke basisberekeningen voor het oplossen van serie, parallel en gemengde kringen.

ECTS fiche

A4 - Basis elektronica 

Je leert de opbouw, de werking en de karakteristieken van de fundamentele halfgeleiderbouwstenen verduidelijken en uitmeten.

ECTS fiche

A5 - Labo elektriciteit/elektronica

Je leert in het labo werken met meetapparatuur. Je leert verschillende meetmethoden waardoor je beter inzicht krijgt in de werking van de verschillende elektrische en elektronische componenten.

ECTS fiche

B1 - Wisselstroomtheorie

Je bestudeert de elektrische gelijkstroomkringen, het elektromagnetisme en de elektrostatica aan de ahnd van oefeningen en praktische toepassingen.

ECTS fiche

B2 - Toegepaste informatica

Je leert een aantal informaticavaardigheden waarmee je meetgegevens kan verwerken en interpreteren, ter ondersteuning van de andere modules.

ECTS fiche

B3 - Draaistroomnetten 

Je bestudeert de mogelijke schakelwijzen van driefasen spanningsbronnen en driefasen verbruikers. Ook de methoden voor het meten en berekenen van de verschillende vermogens en van de arbeidsfactor wordt behandeld.

ECTS fiche

B4 - Installatieleer

In deze module staat de huishoudelijke installatie centraal, meer bepaald de opbouw van een huishoudelijke elektrische installatie volgens de regelgeving (AREI). Je voert een verlichtingsstudie uit. Ook de beveiliging van de elektrische installatie komt aan bod: zowel de beveiliging van de installatie zelf als de bescherming van personen.

ECTS fiche

B5 - Elektrische machines

Je krijgt zicht op de werking en eigenschappen van de elektrische machines, meer bepaald de gelijkstroom machines, wisselstroom mechines één- en driefasig alsook de transformator.

ECTS-fiche

C1 - Productie, transport en distributie

Je bespreekt de gangbare technieken voor het opwekken van elektriciteit en de weg die de elektrische energie aflegt tot bij de eindverbruiker. Zowel de productie, het transport als de distributie van elektriciteit wordt besproken.

ECTS-fiche

C2 - Vermogenselektronica 

In deze module staan de energieconvertoren centraal, de werking en het toepassingsgebied. Volgende onderwerpen komen aan bod: diodegelijkrichters, thyristorgelijkrichters, mutatoren, choppers, frequentieregelaars, AC en DC snelheidsregelingen en de beveiliging van de halfgeleiderscomponenten en de schakelingen.

ECTS-fiche

C3 - Elektrisch tekenen 

Je verwerft inzicht in ede verschillende elektriscje schema's en je gebrukt hierbij een tekenpakket. Je kan huishudelijke installaties e motoschakelingen ontwerpen

ECTS fiche

C4 - Industriële schakelingen

In deze module komen de netten, de schakelapparatuur en beveiligingen in een industriële omgeving aan bod.

ECTS fiche

C5 - Mechanische begrippen

Je leert in het eerste deel begrippen uit de basismechanica. In het tweede deel verwerf je de basiskennis van de (elektro)pneumatica.

ECTS fiche

D1 - Meet- en regeltechniek

De blokschematische weergave van processen en systemen staan hier centraal. Alle soorten regelaars komen aan bod, evenals de corrigerende organen en de regelkleppen. Ook de regelprincipes worden onderzocht met praktische voorbeelden. 

ECTS-fiche

D2 - PLC

Je leert de algemene basis programmatie van de PLC, vertrekkende van een grafische voorstelling van het automatiseringsprobleem. Je leert een grafische voorstelling opstellen.

ECTS-fiche

D3 - Digitale technieken 

Je leert de beginselen van de Boleaanse algebra en de systemen waarvan het werkingsprincipe berust op de Boleaanse algebra, als voorbereiding op de module PLC.

ECTS fiche

D4 - Labo machines en vermogenselektronica

Je werkt de theoretische kennis van module 'Elektrische machines' praktisch uit. Je regelt de elektrische motoren in snelheid en je meet power quality-begippen.

ECTS-fiche

D5 - Alternatieve energiebronnen

Je maakt kennis met de verschillende technologieën die beschikbaar zijn om alternatieve energie te benutten zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht, energieopslagsystemen, ....

ECTS fiche

E1 - Kwaliteit en veiligheid

Je verdiept je in functionele veiligheid, kwaliteit-, onderhoud- en milieuaspecten. Ook risicoanalyses en veiligheidsfuncties komen aan bod. je leert normen raadplegen met als doel veiligheids- en kwaliteitseisen toe te passen op de werkvloer.

ECTS fiche

E2 - Projectwerk elektriciteit

Dit is de afsluitende module waar je de kans krijgt om je opgedane kannis en vaardigheden toe te passen op het werkveld. Je gaat 4 weken op stage.

ECTS-fiche

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Je behaalt het diploma 'gegradueerde Elektriciteit'. Je diploma wordt uitgereikt door Thomas More Hogeschool én CVO TSM.

TEWERKSTELLING

De opleiding is arbeidsmarktgericht waardoor je meteen inzetbaar bent op het werkveld.

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je bent minstens 18 jaar en je beschikt over een diploma secundair onderwijs.

Geen diploma secundair onderwijs? Je kan tevens de opleiding aanvatten wanneer je slaagt in een toelatingsproef. Je neemt contact op met de trajectbegeleider voor meer informatie.

Ben je werkzoekende? Deze dagopleiding kan gevolgd worden met ondersteuning van de VDAB. Neem hiervoor contact op met je klantenconsulent bij de VDAB of contacteer onze trajectbegeleider.

 

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Duur van het modeltraject: 1,5 jaar + stage

LESPLAATS

De lessen gaan door op campus De Nayer.

RECHT OP

  • Educatief verlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Om in te schrijven voor deze opleiding meld je je aan op campus Jef DenynInschrijven is mogelijk vanaf zondag 27 mei 2018;

Online inschrijven is mogelijk vanaf 1 juli 2018. 

Meer info nodig ? Kom naar één van onze infosessies van het hoger onderwijs.

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd, met een maximum van € 335 voor semester 1 (inclusief module studiecoaching), € 335 voor semester 2 (inclusief module studiecoaching), € 370 voor semester 3 en € 130 voor semester 4. De initiatiecursus kost € 18. Je schrijft je telkens in per semester. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek Vragen: vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld is er nog cursusmateriaal (kopies, handboeken, enz...). Deze worden individueel aangekocht of beschikbaar gesteld via de lector.

ONDERWIJS- EN EVALUATIEREGLEMENT

Dit onderwijs- en evaluatiereglement is van toepassing op de HBO5-opleidingen die georganiseerd worden door het samenwerkingsverband Track5: CVO H.I.Kempen, CVO LBV-NVK Antwerpen, CVO Technicum Noord-Antwerpen, CVO Technische Scholen Mechelen.

PROGRAMMATIE

De lesroosters voor semester 1 zijn begin september beschikbaar en worden automatisch via mail verstuurd naar de ingeschreven studenten.