• Beroepsopleiding

  • Grafisch ontwerper

 

 

Als je grafisch ontwerper wil worden, is creatief zijn een grote troef. Je moet gevoel hebben voor vorm en kleur.
Hoe kun je iets zó vormgeven dat het er aantrekkelijk uitziet?
Je maakt ontwerpen voor advertenties, logo's, reclamefolders, affiches, verpakkingen, brochures, briefpapier, enveloppen,... 
Met de hulp van verschillende programma's bewerk je teksten en beelden tot een resultaat waarmee de drukker aan de slag kan. 

Na de opleiding kan de cursist:

  • een vectorieel tekenprogramma beheersen;
  • een digitaal beeldverwerkingsprogramma toepassen;
  • automatiseringstechnieken toepassen;
  • publicaties drukklaar (tekst- en beeldintegratie) maken via opmaaksoftware.

STRUCTUURSCHEMA

 

NIVEAU

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Na elke geslaagde module ontvang je een deelcertificaat. Je behaalt het certificaat 'Grafisch ontwerper' op het einde van de opleiding (na het met succes volgen van de 9 modules). Heb je al een diploma secundair onderwijs of een certificaat Aanvullende Algemene Vorming, dan behaal je het diploma 'Grafisch ontwerper'.

Zowel het certificaat als het diploma situeren zich op het niveau van het secundair volwassenonderwijs en zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

DIPLOMA SECUNDAIR?

TEWERKSTELLING

Een grafisch ontwerper verzorgt de grafische vormgeving van drukwerk zoals brochures, affiches, verpakkingen en boekomslagen, digitale producten zoals websites, en ontwerpen voor gebruik in verschillende media, zoals een beeldmerk of huisstijl.
Grafisch ontwerpers werken vaak bij marketing- en reclamebureaus, uitgeverijen en drukkerijen, maar kunnen ook als zelfstandig ondernemer aan de slag gaan voor verschillende opdrachtgevers. 

 

 

 

 

Heb je een grafische achtergrond of ervaring en wil je je inzetbaarheid uitbreiden naar online media?

Wil je je diploma secundair onderwijs wil behalen?

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die zich aangetrokken voelt om een grafische functie uit te oefenen. Je ontwikkelt je creatieve kant en je zal zelfstandig ontwerpen kunnen maken en documenten realiseren.

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je kan starten in deze opleiding vanaf minimum 16 jaar en ouder. Er is geen diploma of specifieke voorkennis vereist.

 

cols="8" begin="1"

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Je kan op 1 jaar het certificaat behalen of je kan de modules spreiden over meerdere jaren.

LESPLAATS

Je kan de lessen volgen op campus Jef Denyn.

RECHT OP

  • Vlaams opleidingsverlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Om in te schrijven voor deze opleiding meld je je aan op campus Jef Denyn

Online inschrijven is mogelijk vanaf 1 juli. 

KOSTPRIJS

Je betaalt €1,50 per lestijd, met een maximum van € 300 per semester en per opleiding.  Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten (zie rubriek Vragen: vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog een bijdrage voor het gebruik van het elektronisch leerplatform (éénmalig per schooljaar!).

PROGRAMMATIE

 

Grafisch ontwerper Modeltraject Semester 1 (Dag)

Inschrijvingsgeld: 
300,00 €
Kost module: 
0,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Maandag - Volledige dag
Dinsdag - Volledige dag
Begindatum: 
16/09/2019
Einddatum: 
21/01/2020

Grafisch ontwerper Modeltraject Semester 1(Avond)

Inschrijvingsgeld: 
300,00 €
Kost module: 
0,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Maandag - Avond
Dinsdag - Avond
Woensdag - Avond
Donderdag - Avond
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
23/01/2020