Module:
Lightroom (MaAv) NIEUWE CURSISTEN
Inschrijvingsgeld: 
90,00 €
Kost module: 
0,00 €
Schooljaar: 
2018-2019
Semester: 
2
Begindatum: 
28/01/2019
Einddatum: 
15/06/2019
Lesmoment: 
Maandag - Avond
Traject: 
Avond
Aantal lestijden: 
60
Aantal contacturen: 
60
Aantal stageuren: 
0
Lesplaats: 
Campus Waver

 

 

     

 

Mijn inschrijvingen

Er zijn nog geen inschrijvingen toegevoegd.